Farár

JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD.

ord.      18.06.2000

19.06.2000       kaplán      Sereď
24.06.2000       primície Stupava
01.07.2001       kaplán      Bratislava-Rača
22.03.2002       administrátor      Bratislava-Rača
01.07.2008      školský dekan – dekanát Bratislava-stred
01.07.2009       farár      Myjava
01.08.2009       školský dekan – dekanát Senica
2010-2012        štúdium na RKCMBF UK v Bratislave – licenciát kánonického práva – ICLic.
2012-2014        štúdium na RKCMBF UK v Bratislave – doktorát z katolíckej teológie a cirkevných dejín – ThDr. a PhD.
2012-2016       štúdium na KUL v Lubline – magisterské a licenciátne štúdium z kánonicého práva – ICLic.
od r. 2012          sudca metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy
od r. 2013          školský inšpektor Bratislavskej arcidiecézy
od r. 2016         advokát metropolitného tribunálu Bratislavskej arcidiecézy
01.07.2016       farár      Malacky
01.08.2016  – 30.06.2017     excurrendo Studienka
2016-2019       štúdium na KUL v Lubline – doktorát kánonického práva – ICDr.
01.07.2018      farár Brodské
od r. 2021          sudca diecézneho tribunálu v Brne

Zoznam farárov pôsobiac v Brodskom:

V matrikách máme záznamy o farároch, ktorí pôsobili vo Farnosti Brodské od roku 1647.

 1. 1647-1653 Ján Fugatius,
 2. 1653-1655 Anton Deandriadze
 3. 1655-1665 Ján Nováky
 4. 1665-1680 Lukáš Lubeticz
 5. 1680-1684 Augustín Simeon Boháček
 6. 1685-1686 Martin Volovič
 7. 1686- 1702 Ján Karlóczy
 8. 1702-1703 Ján Štvrtecký
 9. 1703-1706 Ján Modray
 10. 1706-1707 Ján Rivolovič
 11. 1707-1711 Ján Vrábel
 12. 1711-1720 Jozef Martin Masarovič
 13. 1720-1723 Pavel Vrancovič
 14. 1723-1728 Anton Désy
 15. 1728-1733 Andrej Matyáskovics
 16. 1733-1770 Matej Rehák
 17. 1770-1782 Alexander Huszár
 18. 1782-1813 Jozef Huliman
 19. 1813-1820 Ignác Hoffman
 20. 1820-1843 Jozef Szigethy
 21. 1844-1855 Jozef Kocich
 22. 1856-1859 Štefan Hrebíček
 23. 1852-1862 Alojz Černý
 24. 1862-1882 Matej Rehák
 25. 1882-1899 Ján Bartošík
 26. 1899-1899 Ján Donoval
 27. 1899-1904 Pavel Blaho
 28. 1905-1913 Hoffman
 29. 1913-1914 Jozef Macháč
 30. 1914-1934 Štefan Pukančík
 31. 1933-1944 Jozef Bokor
 32. 1934-1938 Anton Kubík
 33. 1938-1945 Štefan Hudec
 34. 1945-1948 Karol Ližbín
 35. 1948-1949 Dr. Ladislav Poláček, OFM
 36. 1949-1951 František Reves
 37. 1951-1952 Viktor Krogman
 38. 1952-1953 Cyril Tomašovič
 39. 1953-1959 Ladislav Dorušák
 40. 1959-1964 František Kollár
 41. 1965-1968 Ján Laktiš
 42. 1968-1969 Karol Bajcár
 43. 1969-1973 Dr. Oto Holúsek
 44. 1973-1974 Ondrej Stankovský
 45. 1974-1974 P. Karol Matúš,
 46. 1974-1974 Peter Benedikt, kapucín
 47. 1974-1975 Karol Vanček, OFM
 48. 1975-1990 František Wild
 49. 1991-1992 Ján Marián Riecky, OFM
 50. 1992-1996 Blažej Kovár
 51. 1996-1998 Peter Kučera
 52. 1998-1998 Peter Laktiš
 53. 1998-2003 ThDr. Michal Striženec
 54. 2003-2006 Egid  Matúševský
 55. 2006-2018 Mgr. Peter Krajčík
 56. 2018-         JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD.