Farské oznamy


PÔSTNA DISCIPLÍNA

  • 1 – Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami zdržovania sa mäsitých pokrmov a pôstu.
  • 2 – Všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. zdržiavania sa mäsitého pokrmu,
  2. skutok nábožnosti: účasť na sv. omši alebo krížová cesta, alebo bolestný ruženec,
  3. čítanie Svätého písma trvajúce aspoň 10 minút,
  4. skutok lásky k blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých, alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.
  5. zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia, alebo alkoholických nápojov, alebo iné sebazaprenie.