Vitajte na stránke farnosti

BRODSKÉ

Farnosť Brodské je starobylá. V stredoveku patrila do šaštínskeho arcidiakonátu v Ostrihomskom arcibiskupstve. V roku 1809 sa od Brodského osamostatnila farnosť Kúty a roku 1812 farnosť Čáry. V súčasnosti Farnosť sv. Antona Pustovníka v  Brodskom patrí do skalického dekanátu v Bratislavskej arcidiecéze. Má 1900 veriacich (údaj ŠÚ SR).


V nedeľu 1. júla 2018 počas sv. omše o 10:00 hod. bol pánom dekanom ThLic. Romanom Stachovičom

ICLic. ThDr. Miloš Kohútek, PhD. uvedený do vlastnenia farnosti

po zložení vyznania viery, ako je predpísané kánonom 833 KKP, a týmto sa stal novým farárom vo farnosti Brodské.


Detský tábor na Dobrej Vode:

V dňoch od 14. do 21. júla 2018 sa bude konať detský výlet na Dobrej Vode. Animátori pripravili pre deti bohatý program hier, zábavy a oddychu. Počas tábora bude denná modlitba, duchovný program a sv. omša. Bližšie informácie o tábore získate pri osobnom stretnutí s animátormi.