Malé sakrálne stavby

Kríže, sochy a božie muky

Bohatší roľníci mali vo zvyku stavať v obci alebo v poli kamenné kríže.

 1. Najstarší je pred vchodom do kostola a nápis na ňom uvádza rok 1869, kedy bol postavený „z náboženskej základiny Jána Trubirohu“.
 2. Z roku 1906 je kríž pri ceste na Panskej a dal ho postaviť Matej Kováč (píše sa Kovacz).
 3. Na začiatku tej istej cesty je kríž z roku 1910 a venovali ho Imrich Kováč s manželkou Julianou, rod. Michálek, a rodina Vendelín Hojsíka a manželka Eva, rod. Michálek. Ako vidíme, ženy mali mená – priezviská ako muži, bez prípony -ová.
 4. Pri ceste na Gbely, oproti vtedajším stodolám, dnes na Čulenovej ulici, stojí kríž z roku 1908 a je na ňom meno Štefan a Anna Jakubec, rodená Baňovič.
 5. Ostatné kríže boli v poli. Jeden stojí pri ceste z Drahov na Čáry blízko železnice, a je na ňom rok 1909 a meno Michal a Helena Baňovič.
 6. Pri bývalej Kútskej ceste stáli dva kríže, jeden kamenný, neskôr po zaoraní cesty kríž odstránili.
 7. Druhý je železný, podnes zachovaný, na ktorom je na tabuľke nápis: „Na česť a chválu Božiu venovali Martin Michálek a jeho família“. Rok sa tu neuvádza. Podobné venovanie je aj na iných spomínaných krížoch.
 8. Kamenný kríž sa nachádza aj na cintoríne.
 9. Dva drevené kríže sa nachádzajú v chotári

Zdroj: www.kriz.epocha.sk

V obci sú okrem toho sochy:

 1. socha Piety s krížom v pozadí na vysokom podstavci na ul. M. Čulena.  V kartuši podstavca je nápis zakladateľov. Socha je z roku 1908.
 2. sv. Vendelína, ochrancu pastierov, stojí oproti fare z roku 1907
 3. sv. Floriána, ochrancu proti požiarom, stojí pri múre farskej záhrady, pôvodne stála do roku 1945 na námestí, tiež je z roku 1907
 4. sv. Jána Nepomuckého je na námestí pred kostolom
 5. sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, od 5. júla 2013 sa nachádza pred základnou školou

Sakrálnou stavbou je aj pomník padlým, postavený pri soche sv. Jána Nepomuckého, ktorý obec venovala roku 1947.

V Brodskom sp aj dve božie muky, murované hranolovité stavby, v ktorých boli „sväté obrázky“. Jedna bola medzi dolnými stodolami smerom na Kúty, dnes je v záhrade majiteľa domu. Druhá bola na ceste do Adamova pred železnicou, za dnešnými štátnymi majetkami, no dnes je skrytá medzi stromami.

(upravené, zdroj1, zdroj2)