Kostol sv. Antona Pustovníka

Kostol sv. Antona Pustovníka v Brodskom

bol postavený medzi r. 1731 – 1750 na základoch staršej gotickej stavby, z ktorej sa zachoval uzáver presbytéria. Kostol bol rozšírený  v r. 1862 a vtedy vznikla aj nová veža.

Opis kostola: jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, bočnými kaplnkami a predstavanou vežou. Uzáver zaklenutý rebrovou lunetovou klenbou zo začiatku 16. storočia. V lodi sú pruské klenby s medziklembovými pásmi z 18. storočia. Členená fasáda polkruhovo zakončená oknami, len na secesnej veži je nárožná bosáž (murivo s plasticky zdôraznenými čelnými plochami kvádrov) siahajúca až po korunnú rímsu, nad ktorou je polygonálna nadstavba s nárožnými vežičkami a neorománskou arkatúrou (radom neveľkých arkád slúžiacich na ozdobenie steny).

Vnútorné zariadenie kostola je z 1. polovice 20. storočia. Zo starého zariadenia ostali obrazy sv. Anny, Návštevy Panny Márie a sv. Antona od A. Jandu z konca 19. storočia. Kazateľnica a krstiteľnica sú klasicistické z konca 18. storočia.

Iné zdroje:

História a stavebný vývoj – zdroj: pamiatkynaslovensku.sk

Kostol v dnešnom Brodskom je veľmi starý, pochádza z r. 1163. Pôvodný kostol bol gotický, čo dokladá gotická klenba presbytéria a gotické okno, ktorého pozostatok je zamurovaný vo veži (Brodčan 1991, aug.). Prvá prestavba bola v r. 1633, o čom svedčia klenba, stĺpy a okná kostola. Veža, zrejme špicatá, sa začala stavať za richtára Jána Hladíka. Dokladom o tom je tento zápis v obecnej knihe: „Roku 1762 Weza naša Brocsanska zacsatek mala ku wistavenyu… Roku 1777, Dne 12. Júly.“ Bočné lode (konventy) pristavili roku 1866. Vtedy zrušili pri kostole cintorín a preložili ho na dnešné miesto. V tom čase postavili aj novú, dnešnú vežu, podľa vzoru jedného ostrihomského kostola.

Kostol sv. Antona Pustovníka v Brodskom je 31 m dlhý a je 20 m široký. Má kapacitu do 500 ľudí. Po druhej svetovej vojne bola opravená klenba a veža kostola. V kostole sú tri oltáre: sv. Antona opáta. Panny Márie Lurdskej a sv. Cyrila a Metoda.

Listina z r. 1653 uvádza, že patrónom kostola bol Ján Czobor, neskôr sám cisár. K Brodskému boli pripojené do r. 1784 ako filiálka susedné Kúty. Malo z toho príjmy, omšové fundácie a dodávky včelieho vosku na sviečky.

upravené /zdroj/