Kontakt

Fara v Brodskom

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Brodské
SNP 91
908 85 Brodské

Tel. č: 034/6591107
E-mail: brodske@ba.ecclesia.sk
Web: www.brodske.fara.sk

č. účtu: IBAN SK96 0900 0000 0000 3724 0067

IČO34015400

DIČ 202104856

Účet na opravu strechy kostola IBAN:  SK67 0900 0000 0051 7317 2145.

Aktuálny stav k dnešnému dňu: 6 974,27€.

Orientačná cena podľa jednotlivých ponúk bola cca 45 000€.

Vyslovujem všetkým srdečné Pán Boh zaplať za milodar.

 

JCDr. ThDr. Miloš Kohútek, PhD., farár
Tel. č.: 00421 903 221120
E-mail: mkohutek@ba.ecclesia.sk