Farnosť

Farnosť sv. Antona Pustovníka Brodské

patrí do dekanátu Skalica v Bratislavskej arcidiecéze.

Titul kostola, kaplnky

Kostol sv. Antona, opáta

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie