Príprava snúbencov

Snúbenci absolvujú prípravu na manželstvo v Skalici, v Holíči a vo svojej farnosti so svojím kňazom, spolu deväť tém.

Každý snúbenecký pár, ktorý plánuje sobáš v niektorej farnosti skalického dekanátu, absolvuje jednu sobotu v Skalici (tri témy), jednu sobotu v Holíči (tri témy) a tri témy s kňazom vo farnosti, kde bude sobáš.

Na sobotné stretnutie v Skalici a v Holíči je potrebné prihlásiť sa (mailom), nakoľko je obmedzená kapacita maximálne 15 párov na jednu sobotu. V prihláške prosíme uviesť okrem mien a priezvisk snúbencov aj farnosť, kde bude sobáš a dátum sobáša.

Skalica

skalica@fara.sk

1 sobota od 9:00 hod. do 13:00 hod.

28.2.2020; 28.3.2020; 25.4.2020; 23.5.2020

Miesto konania: Rím. kat. farský úrad, Nám. Slobody 22, Skalica

  • Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva
  • Komunikácia v rodine a riešenie konfliktov
  • Manželská láska

Holíč

snubenci@faraholic.sk

1 sobota od 9:00 do 13:00 hod.

19.1.2020; 14.3.2020; 18.4.2020; 13.6. 2020

Miesto konania: Rím. kat. farský úrad, Nám. sv. Martina 2, Holíč

  • Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
  • Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
  • Príprava na manželstvo a výchovu detí