Príprava snúbencov

V tomto čase príprava snúbencov býva formou online stretnutí po telefonickom dohovore s dp. farárom – 0903 221 120

Dokumenty potrebné k príprave (krstné listy… ) doniesť na farský úrad po telefonickom dohovore s dp. farárom – 0903 221 120