Pôstne kázne

20.03.2020 Odvaha a horlivosť
19.03.2020 Radosť a zmysel pre humor
18.03.2020 Niektoré charakteristiky svätosti v súčasnom svete
17.03.2020 Skutky milosrdenstva
16.03.2020 Zamyslenie sa o povolani k svätosti
14. 03. 2020 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo

13. 03. 2020 Blahoslavení čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

12. 03. 2020 Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha