50. výročie FS Bročané – sv. omša za živých a mŕtvych členov FS